Kontakt

Dane do korespondencji

H88 S.A.
ul. Franklina Roosevelta 22,
60-829 Poznań

Sprawy obsługowe

We wszelkich sprawach obsługowych prosimy o kontakt przez stronę www odpowiednią dla marki, w ramach której są Państwo obsługiwani.

Dane rejestrowe

H88 Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapitał zakładowy 215 228,00 zł w pełni wpłacony.

Pobierz plan połączenia spółki Seofabryka Sp. z.o.o z H88 S.A.

Pobierz plan połączenia spółki KEI Sp. z.o.o z H88 S.A.