Contact us

Address

H88 S.A.
ul. Franklina Roosevelta 22,
60-829 Poznań

Registry data

H88 Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapitał zakładowy 200.000,00 zł w pełni wpłacony.